tip..

 

 

   ปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงไก่แจ้ จำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม มีการจัดงานประกวด เพื่อคัดเลือกไก่ ที่มีลักษณะที่ดี จากรูปแบบการเลี้ยง เดิมที่เลี้ยง เพื่อความเพลิดเพลิน เพียงอย่างเดียว จึงเปลี่ยนไปเป็น การเลี้ยงเพื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นความเข้าใจ ในวิธีการเลี้ยง ที่ถูกต้อง และเทคนิค บางอย่าง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

       

 
tip
 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกไก่

การจัดการพ่อแม่พันธุ์

การจัดการลูกไก่เล็ก-ไก่รุ่น

การสร้างโรงเรือน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

อาหารสำหรับไก่แจ้

วิธีการเตรียมไก่เพื่อจำหน่าย

วิธีการเตรียมไก่เพื่อประกวด

เมื่อไก่เป็นหวัดควรทำอย่างไรดี

เทคนิคการดูแลลูกไก่ในหน้าหนาว

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย พานทองฟาร์ม

[ home ] [ แรกเริ่ม ] [ ลักษณะที่ดี ] [ สีที่นิยม ] [ การตัดสิน ] [ ข่าวสมาคม ] [ เว็บไก่แจ้ ] [ webboard ] [ tip ]